test

ดร.รื่น หมื่นโกตะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เข้าสู่ระบบ

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
วิธีการสมัครเรียนออนไลน์
วิธีการสมัครเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
คลิ๊ก Click
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศแจ้งเลื่อนการรับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) ปพ.2
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2

ประกาศ / คำสั่งของโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน

กิจกรรมรอบรั้วโรงเรียน

ข้อมูลเว็บไซต์ DLIT ของโรงเรียน

ข้อมูลเว็บไซต์ DLIT ของโรงเรียน

1. วิชาสังคมศึกษา (รวบรวมและจัดทำโดยครูวิทยา ยุวภูษิตานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

         - เกมพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรปสร้างสรรค์โดยใช้เว็บไซต์ Kahoot
              ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 6 ส23104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

         - การ์ตูนการค้นพบทวีปอเมริกาเหนือของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส สืบค้นจาก Youtube
              ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 6 ส23104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

         - การนำเสนอเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาใช้เว็บไซต์ Sway
              ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 3 ส33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. วิชาภาษาต่างประเทศ (รวบรวมและจัดทำโดยครูจักรพันธ์ พานสอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

         - กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง English Grammar ผ่านระบบ Google Classroom
              ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. วิชาวิทยาศาสตร์ (รวบรวมและจัดทำโดยครูนันทนา บัวงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

         - กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องธาตุกัมมันตรังสี ผ่านระบบ Google Classroom
              ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4. วิชาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ (IS 1)  (รวบรวมและจัดทำโดยครูกนกอร  อุ่นสถานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

         กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การสำรวจปัญหาและการตั้งประเด็นปัญหา
              ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ (IS 1)  I 20202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

5. วิชาคณิตศาสตร์  (รวบรวมและจัดทำโดยครูธีรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

         - กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวกลบจำนวนเต็ม
              ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  ค21201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Facebook โรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมชม

0616384
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
73
198
2339
291323
9411
6283
616384

พยากรณ์อากาศ

บุคคลออนไลน์

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ๑๔๖ ถนนถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๒๒๑๑๐๙๔๓ โทรสาร.๐๒๒๑๑๐๙๔๓
E-Mail : admin@yn.ac.th
Design by Joomla 3.4.5 The best view this website as 1280 pixel Text size - Medium All web browser